توزیع غذای حضرتی در ماه مبارک (هفته اول) در روستای عماد آور شهرری

توزیع غذای حضرتی در ماه مبارک (هفته اول) در روستای عماد آور شهرری

رزمایش مواسات در (ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی «ع» ) توسط اداره نذورات و هدایای مردمی

رزمایش مواسات در (ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی «ع» ) توسط اداره نذورات و هدایای مردمی

صفحه‌ها