بخشی از فعالیت اداره نذورات و هدایای مردمی در اربعین حضرت سیدالشهداء(ع) سال ۱۴۰۱ به روایت تصویر

بخشی از فعالیت اداره نذورات و هدایای مردمی در اربعین حضرت سیدالشهداء(ع) سال ۱۴۰۱ به روایت تصویر

صفحه‌ها