با توجه به معنای نذر از نظر شرع مبین اسلام و نظر مراجع محترم تقلید (( نذر آن است که انسان براى خدا ملتزم شود که کار خیرى را به جا آورد ، یا کارى را که نکـردن آن بهتـر اسـت تـرک کند و اینکه در نذر باید صیغه خوانده شود ، و لازم نیست آن را به عربى بخوانند ، پس اگر بگوید: (چنانچه مریضم خوب شودیا فلان مشکل حل شود، براى خدابرمن است که مبلغی رابه این نیت هزینه کاری از جمله پرداخت به فقیر، یا اماکن متبرکه و ... نمایم.) نذر او صحیح است. )) بی شک نذر، عهدي ميان انسان و خداوند است که از آن راهي براي رسيدن به حضرت حق و اجابت دعا ياد مي شود. اداینذر يکي از مرسوم‌ترين و سنتی تریـن روش‌‌هـايي است کـه شخص به هنگـام نيـاز به توجـه خداونـد و بستن عهدي با پروردگار خود و همچنین اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السّلام) براي برآورده شدن خواسته اش به آن متوسل می گردد. در اين روش يکي از مطمئن‌ترين راه های رسيدن به خواسته مورد نظر، وسيله قرار دادن این ذوات مقدسه (علیهم السّلام) و متعلقین به این خاندان محترم و معظّم است.

مسلمانان و به ویژه شیعیان همواره نسبت به بزرگان دين ارادت ويژه‌اي داشته و آنچه از دل و زبانشانمي‌گذرد را در طبق اخلاص قرار داده و نذر معصومین علیهم السّلام و اهل بیت آنان مي‌کنند تا به حرمت اين نيت پاک، ایشان يا اولياي درگاه باری تعالی واسطه شده و گره از مشکلاتشان گشوده شود. بنابراين کسي که در اين وادی قرار مي‌گيرد چَشم به روي هست و نيست دنياي فاني بســـته و در يک مراوده عاشقانه و خالصانه هرآنچه در توان دارد از وجوه نقدی و غير نقدی را بي‌ادعا به حضرت دوست تقديم مي‌کند. دامنه ارادت عاشقان به حـدي وسيع و گسترده است که يک بخش مجزا و کامـلاً ســازماندهي شده به جمع آوري نذورات عاشقانش اختصاص داده مي‌شود تا اين نذورات دريافت و در آنجايــي که لازم اسـت صرف شود.

از اماکن متبرکی که مردم با رجوع به آنجا و وسيله قرار دادن صاحب آن خواستار رفع نيازشان مي‌شوند ، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السّلام است که به همین منظور و به جهت رفاه حال زائریــن و ناذرین عزیز اداره نذورات و هدایای مردمی این آستان مقدس اقدام به ایجاد دفاتری در سطح صحـن و رواق های حرم مطهر نموده است.