قربانی و عقیقه از ديگر نذورات ايراني‌هاست كه رواج بيشتري دارد. دام زنده پس از دريافت از زائرين و ناذرين محترم با رعايت كليه موازين شرعي ذبح شده و به جهت مصرف در غذاي تبركي در اختيار دارالضّیافه آستان مقدس قرار مي‌گيرد که به این منظور و جهت رفاه حال زائرین محترم شماره حساب ذیل الذکر به این امر اختصاص یافته است.

پس از واریز وجه به حساب مذکور ، ارسال تصویر فیش بانکی و اعلام مشخصات فردی که عقیقه به نامِ وی می باشد از طریق فکس و یا پست الکترونیکی الزامی است.

 

                                 حساب جاري ویژه قربانی و عقیقه نزد بانک سینا

به شماره (۲۶۸/۸۱۸/۳۱۰۰۰۰۰۰/۳۱) و شماره کارت (۸۶۶۰-۰۰۰۷-۴۶۷۰-۶۳۹۳)