توزیع افطار در ضلع شرقی حرم مطهر

 

از اول ماه تا آخر ماه مبارک موکب ضلع شرقی حرم مطهر میزبان زائران این آستان است. هر وعده افطار هزار پرس حلیم بین زائران توزیع می شود.

این افطار توسط بانیان و خیرین و به همت اداره نذورات، هدایا و امور خیرین تا آخر ماه مبارک انجام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب: 
توزیع افطار
دسته بندی: