پذیرابی زائران برای افطار در مصلی حرم مطهر

 

از اول ماه مبارک در مصلی امام علی علیه السلام هزار پرس پک افطار همراه با غذای گرم بین زائران، مجاوران و خانواده های کم برخوردار توزیع می شود. این سفره افطار توسط بانیان و خیرین و به همت اداره نذورات، هدایا و امور خیرین تا آخر ماه مبارک انجام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب: 
توزیع افطار
دسته بندی: