بسمه تعالی

 

توزیع ۳۰۰ بسته ارزاق

 

در روستاهای

زواره ور ، شمس آباد ، علی آباد ، حاجی آباد و تجره

 

۱۴۰۱/۳/۲۵

 

توسط اداره نذورات و هدایای مردمی

 

تمامی هزینه های تهیه و بسته بندی و توزیع توسط بانیان خیر و پرسنل افتخاری اداره نذورات انجام گرفته است

 

توزیع ۳۰۰ بسته ارزاق در روستاهای زواره ور ، شمس آباد و...
دسته بندی: