توزیع ۱۵۰۰۰ پرس غذای حضرتی در روز عرفه بین زائران و نمازگزاران و مدعوین و عوامل اجرایی روز شنبه مورخ ۱۸-۴-۱۴۰۱

صفحه‌ها