بخشی از فعالیت اداره نذورات و هدایای مردمی در اربعین حضرت سیدالشهداء(ع) سال ۱۴۰۱ به روایت تصویر

بخشی از فعالیت اداره نذورات و هدایای مردمی در اربعین حضرت سیدالشهداء(ع) سال ۱۴۰۱ به روایت تصویر

توزیع ۱۵۰۰۰ پرس غذای حضرتی در روز عرفه بین زائران و نمازگزاران و مدعوین و عوامل اجرایی روز شنبه مورخ ۱۸-۴-۱۴۰۱

پخت و توزیع آش جو به تعداد ۱۰۰۰پرس بمناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع)

پخت و توزیع آش جو به تعداد ۱۰۰۰پرس بمناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع)

صفحه‌ها