بسته بندی ارزاق نیازمندان در طرح رزمایش مواسات (سفره مهربانی) توسط اداره نذورات و هدایای مردمی

اهداء آبمیوه طبیعی به بیماران و پرسنل کادر درمان درالشفاء کوثر توسط اداره نذورت و هدایای مردمی آستان مقدس به روایت تصویر

رزمایش_مواسات ( سفره مهربانی) برای دستان پینه بسته و آسیب دیدگان بیماران کرونایی و نیازمندان

اهداء بسته ارزاق به خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا و نیازمندان