مشارکت در تهیه افطاری و اطعام نیازمندان و میهمانان ضیافت الهی
اداره نذورات و هدایای مردمی در مراسم ولادت به روایت تصویر