در شب بیستم یک ماه مبارک رمضان ( شب قدر)  مصادف با شهادت امیرالمومنین؛ حضرت علی علیه السلام در روستای صالح آباد اطراف شهرستان ری توسط اداره نذورات و هدایای مردمی 

 ۵۰ بسته ارزاق و ۵۰۰ پُرس غذای متبرّک حضرتی توزیع گردید.

 

*****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****

بانیان خیر می توانند وجوه خود را برای تهیه سبد ارزاق به شماره کارت بانكی۹۰۵۲-۰۷۳۱-۴۶۱۰-۶۳۹۳

و

برای تهیه گوشت قربانی به شماره کارت بانکی ۵۱۰۳-۱۹۴۲-۴۶۱۰-۶۳۹۳ واریز فرمایند.

*****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****

 

                                                                                

 

 

پخش ارزاق و غذای حضرتی در شب قدر در روستای صالح آباد
دسته بندی: