اهداء بسته ارزاق، غذای گرم، ماسک و شیرخشک به نیازمندان در روستای لهک (اتوبان قم) توسط اداره نذورات آستان مقدس

(کمک به نیازمندان)

اهداء غذای حضرتی و شیرخشک به نیازمندان روستاهای اطراف شهرستان ری (جاده نظامی ) توسط اداره نذورات آستان مقدس

اهداء روزانه ۱۸۰۰ پرس غذای حضرتی درماه مبارک رمضان به خانواده فقرا ، نیازمندان، ایتام ، مستمندان و مجاورین آستان مقدّس

بسته بندی ارزاق نیازمندان در طرح رزمایش مواسات (سفره مهربانی) توسط اداره نذورات و هدایای مردمی