توزیع ۷۰۰ بسته ارزاق در هفته ولادت سید الکریم(ع)

به نام خدا

در هفته ولادت سیدالکریم (ع) روزانه تعداد ۱۰۰ بسته کامل ارزاق

برنج - روغن - مرغ - گوشت - قند - شکر - چایی - ماکارانی - حبوبات و...

در مجموع ۷۰۰ بسته بین نیازمندان شهرستان ری و استان تهران

در مناطق : ملارد کرج - قشقاق دوم ورامین - روستاهای ورامین توزیع گردید.

توزیع ۷۰۰ بسته ارزاق در هفته ولادت سید الکریم(ع)
دسته بندی: