بسمه تعالی

توزیع غذای حضرتی بین زائران
در شب تاسوعا - روز تاسوعا
شب عاشورا - روز عاشورا
و شام غریبان
توسط اداره نذورات وهدایای مردمی
در بین زائران

 

توزیع غذای حضرتی در تاسوعا و عاشورا
دسته بندی: