بسمه تعالی

توزیع ۲۵۰ پرس غذای گرم حضرتی به همراه  و ۶۰ عدد قوطی شیرخشک

به کودکان و ایتام خانواده های نیازمند در روستاهای اطراف جاده نظامی ( مسیر جاده ورامین)

توسط اداره نذورات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

در روز پنج شنبه مورخ ۶-۵-۱۳۹۹

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

بانیان خیر می توانند وجوه خود را برای تهیه سبد ارزاق به شماره کارت بانكی ۹۰۵۲-۰۷۳۱-۴۶۱۰-۶۳۹۳

و

برای تهیه گوشت قربانی به شماره کارت بانکی ۵۱۰۳-۱۹۴۲-۴۶۱۰-۶۳۹۳ واریز فرمایند.

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداء غذای حضرتی و شیرخشک به نیازمندان
دسته بندی: