بسم الله الرحمن الرحیم

اهداء غذای حضرتی به اهالی روستای الیمان

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداء غذای حضرتی به اهالی روستای الیمان