(کمک به نیازمندان)

بسمه تعالی

توزیع ۴۰ بسته ارزاق و ۳۰۰ پُرس غذای گرم و ۱۰۰۰ عدد ماسک و ۴۰ قوطی شیرخشک در روستای لهک اتوبان قم

توسط اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام)

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۷

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

بانیان خیر می توانند وجوه خود را برای تهیه سبد ارزاق به شماره کارت بانكی ۹۰۵۲-۰۷۳۱-۴۶۱۰-۶۳۹۳

و

برای گوشت قربانی به شماره کارت بانکی ۵۱۰۳-۱۹۴۲-۴۶۱۰-۶۳۹۳ واریز فرمایند.

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

 

 

 

اهداء بسته ارزاق، غذای گرم، ماسک و شیرخشک به نیازمندان در روستای لهک (اتوبان قم) توسط اداره نذورات آستان مقدس
دسته بندی: