بسم الله الرحمن الرحیم

اهداء ارزاق به تعدادی از اهالی روستای فرون آباد - محل پخش ارزاق مسجد المهدی ( عج )

 

اهداء ارزاق به اهالی روستای فرون آباد - محل پخش ارزاق مسجد المهدی ( عج )