اجرای طرح کریمانه - در ماه ربیع الاول

بسمه تعالی

دعوت از میهمانان توسط اداره نذورات وهدایای مردمی

در طرح خدمت کریمانه

شنبه ۱۸ مهر ماه  ۱۴۰۰              ساعت شروع :     ۷:۳۰ صبح               ساعت اتمام :     ۱۱:۳۰

مدعوین از دانشگاه بقیه الله و نیروهای مسلح که به شرح ذیل بودند:

۱ - آقای جواد فروغی (پرستار  و  نفر اول رشته تیراندازی در المپیک توکیو )

۲ - آقای دکتر زارع زاده (ریاست درمانگاه دانشگاه بقیه الله)

۳ - آقای فرزاد جباری (مسئول امداد پزشکی نیروی زمینی)

۴ - آقای رشید رضائی (سوپر وایزر ارشد درمانگاه بقیه الله )

۵ - آقای علی مرتضوی (معاونت هماهنگ کننده)

۶ - آقای مجتبی عبدالهی (مشاور عالی ستاد نیروی انتظامی)

که برخی از عزیزان حضور نداشتند

اجرای طرح کریمانه - در ماه ربیع الاول
دسته بندی: