در شب  نوزدهم یک ماه مبارک رمضان ( شب قدر) ؛ در روستاهای فیروزآباد و قاسم آباد  اطراف شهرستان ری توسط اداره نذورات و هدایای مردمی 

بیش از ۷۰۰ پرس غذای حضرتی توزیع گردید

بانیان خیر می توانند وجوه خود را برای تهیه سبد ارزاق به شماره کارت بانكی۹۰۵۲-۰۷۳۱-۴۶۱۰-۶۳۹۳ و برای تهیه گوشت قربانی به شماره کارت بانکی ۵۱۰۳-۱۹۴۲-۴۶۱۰-۶۳۹۳ واریز فرمایند.

 

پخش غذای حضرتی در شب نوزدهم ماه رمضان(شب قدر)