آغاز هفته ولادت حضرت عبدالعظیم علیه السلام آسمان تهران و در شب ولادت آن حضرت ، آسمان ری ، نورباران میشود

نور افشانی آسمان تهران و قبله آن (ری) در ایام ولادت حضرت عبدالعظیم علیه السلام