طرح قربانی نیمه شعبان برای سلامتی آقا امام زمان (عج) و رفع بلای و بیماری از کشور

طرح قربانی نیمه شعبان برای سلامتی آقا امام زمان (عج) و رفع بلای و بیماری کرونا از کشور عزیزمان