مراسم قرائت زيارت پیامبر (ص) از راه بعید در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام

مراسم نوراني قرائت زيارت پیامبر -صلی الله علیه و آله- از راه بعید ، در آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني عليه السلام برگزار میشود.