پخت و توزیع آش جو به تعداد ۱۰۰۰پرس بمناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع)

پخت و توزیع آش جو به تعداد ۱۰۰۰پرس بمناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع)