یکی از وظایف اداره نذورات و هدایای مردمی دریافت اقلام پیدا شده و ساماندهی و تحویل آن به صاحبان کالا می باشد.

 اشیای پیدا شده در صحن ها ، رواق ها ، سرویس های بهداشتی و دیگر بخش های داخلی آستان مقدس که توسط خدام ، زائرین و مجاورین این بارگاه ملکوتی به دفاتر دریافت نذورات تحویل می گردد ، ضمن تمرکز در دفتر مرکزی امور پیدا شده ها در صحن امامزاده حمزه علیه السلام و ثبت در دفاتر مربوطه ، پس از بررسی های لازم در صورتی که امکان دسترسی به صاحبان اقلام مذکور از هر طریق میسر گردد اقدام و به ایشان طبق دریافت رسید های لازم تحویل می گردد و در غیر آن طبق دستورات شرع اسلام تا یک سال این اقلام در اداره نذورات و هدایای مردمی به صورت امانت نگهداری می شود.

پس از گذشت یک سال کلیه وجوه نقدی و اقلام غیر نقدی پیدا شده طبق دستور تولیت محترم آستان مقدس طی صورتجلسه ای تحویل موسسه خیریه تعاون با مومنین می گردد تا در بخش های مورد نظر از جمله تامین نیازهای مستمندان ، ایتام و غیره که تحت پوشش آستان مقدس می باشند هزینه گردد.

زائرین ارجمند می توانند ضمن مراجعه به دفتر مذکور از طریق شماره تلفن ۵۱۲۲۴۴۶۸ نیز سوالات و پیگیری های مربوط به اشیاء گمشده خود را مطرح نمایند.