طرح اکرام از روزه داران با اهداء ۳۵۰۰ پک افطار و غذای گرم

طرح اکرام از روزه داران با اهداء ۳۵۰۰ پک افطار و غذای گرم در رمضان سال ۱۳۹۷

صفحه‌ها