فعالیت چایخانه حضرتی در تمامی مناسبتهای خاص

موکب ضلع شرقی پذیرای زائران در شب و روز ولادت بود

دسته بندی: