5000 غذای تبرکی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در تعطیلات نوروزی توزیع شد
۵۰۰۰ غذای تبرکی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در طول ۱۵ روز تعطیلات نوروزی بین زائرین، مجاورین و مسافران نوروزی توزیع شد.

اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام :

به منظور برخورداری زائرین، مجاورین و مسافران نوروزی از غذای تبرکی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در ایام تعطیلات نوروزی ، اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس اقدام به توزیع ۵۰۰۰ کارت غذای تبرکی در بین مجاورین، زائرین و مسافران نوروزی نمود.

بخشی از این غذای تبرکی نیز به مهمانان نوروزی شهرهای مختلف کشور که توسط شهرداری و آموزش و پرورش منطقه ۲۰ در شهرستان ری اسکان داده شده بودند، اختصاص یافت و مسافران در ایام تعطیلات نوروزی مهمان سفره غذای تبرکی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام شدند.

کارکنان اداره نذورات و هدایای مردمی با مراجعه به این اماکن و استقبال و خوش آمد گویی به مسافران نوروزی کارتهای غذای تبرکی را بین مسافران توزیع کردند.

همچنین تعدادی از کارتهای غذای تبرکی نیز توسط کارکنان اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در ایام تعطیلات نوروزی بین زائران و مجاوران این بارگاه ملکوتی در صحن ها و رواق های حرم مطهر توزیع شد.

دسته بندی: