برای مشارکت جهت سفره های افطار آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام می توانید از طریق شمار ه کارت زیر اقدام کنید.

 

۶۳۹۳۴۶۷۰۰۰۰۷۸۶۵۲

برچسب: 
مشارکت در اطعام افطار
دسته بندی: