ساماندهي و تحویل اشياء پيدا شده به صاحبان آن در اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام :

اداره نذورات و هداياي مردمي آستان مقدس حضرت عبدالعظيم عليه السلام : يكي از وظايف اين اداره دريافت اقلام پيدا شده از خادمین و زائرین محترم و ساماندهي و تحويل آن به صاحبان كالا مي باشد.

اشياي پيدا شده در صحن ها، رواق ها و ديگر بخش هاي داخلي آستان مقدس كه به دفاتر دريافت نذورات تحويل مي گردد، ضمن تمركز در دفتر مركزي اشياء پيدا شده در صحن امامزاه حمزه عليه السلام در دفاتر مربوطه ثبت مي شود.

پس از بررسي هاي لازم در صورتي كه امكان دسترسي به صاحبان اقلام مذكور از هر طريق ميسر گردد، اقلام به ايشان طبق دريافت رسيدهاي لازم تحويل مي گردد و در غير اين طبق دستورات شرع اسلام تا يك سال اين اقلام در اداره نذورات و هداياي مردمي به صورت امانت نگهداري مي شود و پس از آن تحویل موسسه « خیریه تعاون با مومنین » آستان مقدس به منظور استفاده در بخش مستمندان و ایتام می گردد.

زائريني كه وجوه نقدی و یا اقلام غیر نقدی خود را گم كرده اند، مي توانند ضمن مراجعه به دفتر اشياء پیدا شده مرکزی از طريق شماره تلفن ۵۱۲۲۴۴۶۸ سوالات و پيگيري هاي مربوط به اشياء گمشده خود را نیز مطرح و پیگیری های لازم را انجام دهند.

اداره نذورات و هدایای مردمی