دیدار رئیس اداره نذورات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام  با مدیرعامل سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها
دیدار رئیس اداره نذورات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام با مدیرعامل سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها در راستای همکاری و خدمت رسانی بیشتر به آستان مقدس

اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام :

در دیدار رئیس اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام با مدیرعامل سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها و شهردار مرقد مطهر امام خمینی (ره) بر همکاری جهت خدمات رسانی بیشتر به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام تاکید شد.

در این دیدار با توجه به پیشنهاد حسین خرازی رئیس اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام و نیاز مبرم آستان مقدس به سرویس های بهداشتی جدید جهت رفاه حال زائران و مجاورین، قرار شد تعدادی سرویس بهداشتی جدید با همکاری و مساعدت آقای اکبر توکلی مدیر عامل سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها احداث شود.

طی این دیدار قرار شد با حضور و بازدید شهردار محترم مرقد مطهر امام خمینی (ره) از مکانهای موجود و پیشنهادی آستان مقدس ، برای احداث و جانمایی سرویس های بهداشتی جدید، اقدامات لازم صورت پذیرد.

دسته بندی: