بسمه تعالی

توزیع ۵۰ بسته گوشت دو کیلویی گوسفندی و ۶۰ عدد قوطی شیرخشک

به کودکان و ایتام خانواده های نیازمند در منطقه خاوران روستای قاسم آباد

توسط اداره نذورات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

بانیان خیر می توانند وجوه خود را برای تهیه سبد ارزاق به شماره کارت بانكی ۹۰۵۲-۰۷۳۱-۴۶۱۰-۶۳۹۳

و

برای تهیه گوشت قربانی به شماره کارت بانکی ۵۱۰۳-۱۹۴۲-۴۶۱۰-۶۳۹۳ واریز فرمایند.

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

توزیع ۵۰ بسته گوشت دو کیلویی گوسفندی و ۶۰ عدد قوطی شیرخشک توسط اداره نذورات