توزیع ۱۱۰ بسته ارزاق به مناسبت وفات حضرت عبدالعظیم(ع)

توزیع ۱۱۰ بسته ارزاق کامل به مناسبت وفات حضرت عبدالعظیم(علیه السّلام)

 

در منطقه سرآسیاب شهریار و منطقه خلیج

 

توزیع ۱۱۰ بسته ارزاق به مناسبت وفات حضرت عبدالعظیم(ع)