شیعیان کشور تونس و طلبگان جامعه المصطفی قم و سوریه با اهدای غذای حضرتی توسط اداره نذورات و هدایای مردمی میهمان سفره احسان حضرت عبدالعظیم علیه السلام شدند.

 اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) 

جمعه ۱۴۰۱/۴/۳۱

 

اهدای غذای حضرتی توسط اداره نذورات به شیعیان کشور تونس و طلبگان جامعه المصطفی قم و سوریه
دسته بندی: