بسمه تعالی

اهدایی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در هفته ولادت حضرت به ساکنین روستای محروم لهک

 

 

اهدایی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در هفته ولادت حضرت به ساکنین روستای محروم لهک