بسمه تعالی

 

با عنایت خداوند و همت خیرین و نیکوکاران اداره نذورات و هدایای مردمی گوشت نذری

به خانواده های نیازمند شهرستان ری اهداء نمود.

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

بانیان خیر می توانند وجوه خود را برای تهیه سبد ارزاق به شماره کارت بانكی ۹۰۵۲-۰۷۳۱-۴۶۱۰-۶۳۹۳

و

برای تهیه گوشت قربانی به شماره کارت بانکی ۵۱۰۳-۱۹۴۲-۴۶۱۰-۶۳۹۳ واریز فرمایند.

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

 

اهداء گوشت توسط اداره نذورات آستان مقدس به نیازمندان و روستاهای اطراف شهرستان ری