بسمه تعالی

توزیع غذای حضرتی و شیر خشک برای کودکان و ایتام به مناسبت عید غدیر 

در روستاهای شهرستان ری توسط اداره نذورات آستان مقدّس

غ

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

بانیان خیر می توانند وجوه خود را برای تهیه سبد ارزاق به شماره کارت بانكی ۹۰۵۲-۰۷۳۱-۴۶۱۰-۶۳۹۳

و

برای تهیه گوشت قربانی به شماره کارت بانکی ۵۱۰۳-۱۹۴۲-۴۶۱۰-۶۳۹۳ واریز فرمایند.

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

 

 

 

 

 

اهداء غذای حضرتی و شیر خشک برای نوزادان توسط اداره نذورات آستان مقدّس