رسول اكرم صلی الله عليه و آله :

آنكس كه وفاي به عهد و پيمان نكند، دين ندارد.

﴿بحارالانوار/ج٧٥/ص٩٦﴾

******

حضرت علي عليه‌السلام :

همانا عهــد و پيمانها گردن بندهايي هســتند در گردن‌ها تـا روز قيامــت . كسي كه پيوند آنها را نگـهدارد ﴿وفاي به عهد كند﴾ خداوند او را به مقصود میرساند و كسي كه آن عهدها را بشكند، خداوند او را به خودش واگذارد.

﴿ميزان الحكمه/ج٧/ ص٤٩﴾

******

حضرت علي عليه‌السلام :

كسي كه عهد و پيمان خود را رعايت نكرد، به خداي سبحان يقين نياورده است.

 ﴿غررالحكم / ص٣٦٦﴾