مشارکت در توزیع ۲۰۰ بسته ارزاق در ایام فاطمیه (س)

اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

در نظر دارد به مناسبت ایام فاطمیه(س) تعداد ۲۰۰ بسته پک اهدایی ارزاق

در بین نیازمندان و مستمندان شهرستان ری توزیع نمایند.

 

*شما می توانید در این امر خیر همراه و همدل شوید*

شمار کارت بانک سینا

جهت مشارکت

۶۳۹۳-۴۶۱۰-۱۹۴۲-۵۱۰۳

 

مشارکت در توزیع ۲۰۰ بسته ارزاق در ایام فاطمیه (س)
دسته بندی: