بسمه تعالی

 

توزیع ۱۵۰۰۰ پرس غذای حضرتی

در روز عرفه بین زائران و نمازگزاران و مدعوین و عوامل اجرایی
 

روز شنبه مورخ ۱۸-۴-۱۴۰۱

توسط اداره نذورات و هدایای مردمی

توزیع ۱۵۰۰۰ پرس غذای حضرتی در روز عرفه
دسته بندی: