توزیع غذای حضرتی در هفتمین و هشتمین روز ماه مبارک رمضان در روستای تقی آباد (مرحله دوم)

 بسمه تعالی

توزیع غذای حضرتی در هفتمین و هشتمین روز ماه مبارک رمضان

به نیازمندان و محرومین شهرستان ری در روستای تقی آباد  (مرحله دوم)

 

توسط اداره نذورات و هدایای مردمی

توزیع غذای حضرتی در هفتمین و هشتمین روز ماه مبارک رمضان در روستای تقی آباد (مرحله دوم)
دسته بندی: