توزیع افطار در ضلع غربی حرم مطهر

 

 

از اول ماه تا آخر ماه مبارک موکب ضلع غربی حرم مطهر واقع در صحن امام هادی علیه السلام میزبان زائران این آستان است. هر وعده افطار هزار پک افطار ساده به همراه چای بین زائران توزیع می شود.

این افطار توسط بانیان و خیرین و به همت اداره نذورات، هدایا و امور خیرین تا آخر ماه مبارک انجام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب: 
توزیع افطار
دسته بندی: