به نام خدا

تهیه و توزیع ۳۳۰ بسته کامل ارزاق  و ۱۰۰۰ پرس  غذای تبرکی حضرتی به مناسبت  عید سعید غدیرخم به صورت هدیه به سادات ؛ منطقه شهرستان ری 

توسط اداره نذورات و هدایای مردمی اهداء گردید

که بیش از ۷۰ بسته کامل ارزاق

شامل: برنج - قند - شکر - روغن - ماکارانی - چای - حبوبات  - گوشت -مرغ - رب - شکلات

به پرسنل سادات آستان مقدس

اهداء گردید.

اهداء ۷۰ بسته کامل ارزاق به پرسنل سادات
دسته بندی: