بسمه تعالی

اهداء ۲۰۰۰ پرس غدای حضرتی در ایام فاطمیه

از تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۹ لغایت ۱۰-۱۰-۱۳۹۹

توسط اداره نذورات و هدایای مردمی

بانیان خیر که تمایل دارند در این خصوص کمک نمایند می توانند  مبالغ خود را به شماره کارت بانكی۹۰۵۲-۰۷۳۱-۴۶۱۰-۶۳۹۳  ۵۱۰۳-۱۹۴۲-۴۶۱۰-۶۳۹۳ واریز فرمایند.

اهداء ۲۰۰۰ پرس غذای حضرتی در ایام فاطمیه اول