بسمه تعالی

 

با عنایت خدا و همت خیرین و نیکوکاران، اداره نذورات و هدایای مردمی، گوشت و مرغ نذری به ساکنین محدوده محله آجرپزی اهداء نمود.

 

 

اهداء مرغ و گوشت نذری به ساکنین محدوده محله آجرپزی