۱۵۰۰ پُرس غذای حضرتی

بسمه تعالی

توزیع ۱۵۰۰ پُرس غذای حضرتی در منطقه ۱۹ محله دولت خواه 

توسط اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام)

 

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲

 

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

بانیان خیر می توانند وجوه خود را برای تهیه سبد ارزاق به شماره کارت بانكی ۹۰۵۲-۰۷۳۱-۴۶۱۰-۶۳۹۳

و

برای گوشت قربانی به شماره کارت بانکی ۵۱۰۳-۱۹۴۲-۴۶۱۰-۶۳۹۳ واریز فرمایند.

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

اهداء غذای حضرتی به نیازمندان در محله دولت خواه توسط اداره نذورات آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام)
دسته بندی: