طرح مواسات (کمک به نیازمندان(

بسمه تعالی

توزیع ۷۰ بسته گوشت ۲ کیلویی(گوسفندی) و ۶۰ عدد شیر خشک در حسن آباد قم روستای ابراهیم آباد

توسط اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام)

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

بانیان خیر می توانند وجوه خود را برای تهیه سبد ارزاق به شماره کارت بانكی ۹۰۵۲-۰۷۳۱-۴۶۱۰-۶۳۹۳

و

برای گوشت قربانی به شماره کارت بانکی ۵۱۰۳-۱۹۴۲-۴۶۱۰-۶۳۹۳ واریز فرمایند.

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

اهداء بسته های گوشت و شیرخشک به نیازمندان روستاهای اطراف شهرستان ری (حسن آباد) توسط اداره نذورات آستان مقدس
دسته بندی: