به نام خدا

با توجه به بیماری کرونا یکی از اقدامات شایسته اداره ندورات وهدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

اهداء آبمیوه طبیعی به بیماران و کادر درمانی و پرسنل بیمارستان دارالشفاء کوثر میباشد

۱۳۹۹-۱-۲۶