اهداء غذای حضرتی در هفته دوم ماه مبارک رمضان

بسمه تعالی

 

اهداء غذای حضرتی در هفته دوم ماه مبارک رمضان 

 

به مسافرین هتل کرامت و ساکنین مجتمع میخک شهرری

اهداء غذای حضرتی در هفته دوم ماه مبارک رمضان