جناب آقای اسماعیلی رئیس دفتر معاونت هماهنگی آستان و نذورات و هدایای مردمی  آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

 

اعلام نمودند با همکاری صورت گرفته با اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سامانه مشارکتهای مردمی در امور نذوراتی آستان مقدس به آدرس :

http://hamrah-abdolazim.com

راه اندازی شد